Pysy mukana nykypäivän työelämän muutoksessa

Nykypäivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Teknologia, alustat ja työtavat kehittyvät jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden tulee jatkuvasti opetella uusia asioita ja taitoja, jotta pysyvät ammattilaisina omalla alallaan.

Työelämän muutos

Koska asiantuntijatyö kehittyy tietyillä aloilla jatkuvasti, on osaajista jatkuvasti myös pulaa. Substanssiosaaminen mahdollistaa työn tekemisen, mutta asiantuntijatyöstäkin on tullut luovaa työtä, jossa pitää usein itse keksiä ratkaisu pulmaan. Kovan osaamisen rinnalle ja ohi on noussut niin sanottu pehmeä osaaminen tai inhimillinen osaaminen. Puhutaan myös meta-taidoista; taidoista jotka tukevat substanssiosaamista.

Tulevaisuuden työelämätaidoissa ihmisen ja koneen ero kasvaa. Kone voidaan opettaa tekemään monia asioita, johon on aiemmin vaadittu työntekijä. Ihmisen rooli korostuu, kun pitää olla vuorovaikutuksessa, tehdä päätöksiä omaan työhön liittyen ja ajatella luovasti.

Samalla, kun ns. kovan osaamisen merkitys korostuu, nähdään ja koetaan myös työntekijöiden rajallisuus inhimillisessä osaamisessa. Vuorovaikutustaidot, toisen huomioon ottaminen ja empatiakyky eivät ole ehkä korostuneet rekrytointivaiheessa. Kun tekijöistä on pulaa, osaamisen merkitys kasvaa. Rekrytointivaiheessa yritykset joutuvat pohtimaan, kumpi on tärkeämpää: alan asiantuntijuus vai työelämän ja elämän yleiset taidot. 

No, voiko inhimillisessä osaamisessa kehittyä? Kyllä voi. Henkilökohtainen valmennus eli coachaus on tehokas tapa kehittää työelämätaitoja turvallisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijan kanssa. Onnistumisen avainasemassa on coachingprosessiin sitoutunut coachattava, selkeä prosessi sekä mittaristo, jolla tavoitteeseen pääsemistä pystytään arvioimaan.

Kiinnostuitko valmennuksesta?

Kehity johtajana
Vitkuttelu tuhoaa tavoitteesi – Salaisuus tavoitteiden saavuttamiseen
24 elokuun, 2021
Coaching ajattelun muutoksen tukena
Ajatusmallien uudistaminen vaatii reflektiota
20 lokakuun, 2020
Uskalla unelmoida -Unelmoinnista tavoitteelliseen tekemiseen
Uskalla unelmoida
20 joulukuun, 2019

Tilaa uutiskirje

INSTAGRAM