Ryhmävalmennus tiimeille ja PK-yritysten johtoryhmille

Tiimien ja erityisesti johtoryhmän suoriutuminen muutoksen keskellä on keskeinen osa
organisaation menestystä. Ryhmävalmennus auttaa tiimejä ja johtoryhmiä tekemään tuottavampaa
yhteistyötä ja onnistumaan yhdessä.

Ryhmävalmennuksen sisältö

Ryhmävalmennuksen punainen lanka on saada ryhmä työskentelemään säännöllisesti parhaiden käytäntöjen mukaan. Valmennus lähtee aina nykytilan analyysistä, jonka pohjalta valmennus käynnistetään.

Ryhmävalmennus on intensiivistä yhteistyötä, jossa käsitellään arkeen, johtamisen arkeen sekä vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita.

Valmennukseen kuuluu ryhmäkeskusteluja sekä jäsenten kanssa käytäviä yksilökeskusteluja.

Valmennuksen tuloksena tiimit osaavat tehdä
parempia päätöksiä, rytmittää työtään paremmin ja keskittymään paremmin oleellisiin tehtäviin.

Kenelle valmennus on tarkoitettu

Ryhmävalmennus on suunniteltu tiimeille ja
johtoryhmille, jotka eivät tyydy keskinkertaiseen suoriutumiseen, vaan tavoittelevat huipputuloksia.

Nykyajan työelämässä tiimien energiaa täytyy voida säädellä ja johtaa tehokkaasti huipputulosten saavuttamiseksi. Tehokkaiden suoritusten lisäksi tiimiläisten tulee osata levätä.

Ryhmävalmennus tähtää tiimin optimaaliseen
suoriutumiseen pitkällä aikavälillä eli tehokasta työskentelyä ilman äärimmäisiin suorituksiin toistuvasti pingoittautumista.

Usein valmennuksessa käsiteltäviä asioita

Valmennuksessa selkeytetään reflektion kautta valmennettavien ajatuksia selkeämmäksi. Selkeämpien ajatuksien avulla ryhmän jäsenten on mahdollisuus keskittyä tavoitteisiin paremmin.

Pureudumme juuri teidän ryhmän tilanteeseen, jotta valmennuksen tavoitteet osataan asettaa oikein.

Yksi keskeinen asia on oppia tunnistamaan mitkä ovat olennaisia asioita valmennettavan työn kannalta tavoitteisiin nähden.

”Hiring a business coach was the best professional decision I’ve ever made. Everyone needs a coach.”
-Eric Schmidt, CEO of Google (2001-2011)

Valmennusmoduulit

Ryhmävalmennus on rytmitetty neljään moduuliin
seuraavasti:
1. Nykytila-analyysi
2. Valmennuksen käynnistäminen
3. Tavoitteiden asettaminen:
– Arkeen liittyviä asioita
– Johtamisen arkeen liittyviä asioita
– Vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita
4. Erilaisten keskustelu ja coacingtyökalujen avulla
– Personoidut tavoitekyselyt mobiilisti
-Tiimin jäsenten yksilökeskustelut

Mitä asiakkaat ovat sanoneet

”FlowLab on tukenut tavoitteiden saavuttamisessa niin yritysnäkökulmasta, kuin henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta. Voin suositella varauksetta.”

Näin työskentelemme

Pysyviä tuloksia

Ilman pysyviä muutoksia ja niistä seuraavia tuloksia valmennuksesta ei ole hyötyä. Siksi valmennusohjelmani on suunniteltu siten, että jokainen ryhmän jäsen ja ryhmä saa toimivaksi testatun järjestelmän sekä yhteisiä onnistumisen kokemuksia.

Ihmiset putoavat aina systeemiensä (rutiinit) tasolle, sanotaan. Kun kehitystä aikaansaava systeemi saadaan teidän ryhmänne selkäytimiin ja tulokset kehittyvät valmentajan poistuttua, on valmentajan työ tehty.

Investointi

Ryhmävalmennus on noin 8400€ suuruinen investointi riippuen sovitusta toteutuksesta.

Valmennuksen voitte halutessanne ostaa moduuleina tai kokonaisuutena ja valmennuksen voi maksaa myös kuukausittain.

Kiinnostuitko ryhmävalmennuksesta?​