Ryhmävalmennuksen sisältö

Ryhmävalmennuksen punainen lanka on saada ryhmä työskentelemään säännöllisesti parhaiden käytäntöjen mukaan. Valmennus lähtee aina nykytilan analyysistä, jonka pohjalta valmennus käynnistetään.

Ryhmävalmennus on intensiivistä yhteistyötä, jossa käsitellään arkeen, johtamisen arkeen sekä vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita.

Valmennukseen kuuluu ryhmäkeskusteluja sekä jäsenten kanssa käytäviä yksilökeskusteluja.

Valmennuksen tuloksena tiimit osaavat tehdä parempia päätöksiä, rytmittää työtään paremmin ja keskittymään paremmin oleellisiin tehtäviin.

Ryhmä-
valmennuksen sisältö

Ryhmävalmennuksen punainen lanka on saada ryhmä työskentelemään säännöllisesti parhaiden käytäntöjen mukaan. Valmennus lähtee aina nykytilan analyysistä, jonka pohjalta valmennus käynnistetään.

Ryhmävalmennus on intensiivistä yhteistyötä, jossa käsitellään arkeen, johtamisen arkeen sekä vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita.

Valmennukseen kuuluu ryhmäkeskusteluja sekä jäsenten kanssa käytäviä yksilökeskusteluja.

Valmennuksen tuloksena tiimit osaavat tehdä parempia päätöksiä, rytmittää työtään paremmin ja keskittymään paremmin oleellisiin tehtäviin.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Ryhmävalmennus on suunniteltu tiimeille ja johtoryhmille, jotka eivät tyydy keskinkertaiseen suoriutumiseen, vaan tavoittelevat huipputuloksia.

Nykyajan työelämässä tiimien energiaa täytyy voida säädellä ja johtaa tehokkaasti huipputulosten saavuttamiseksi. Tehokkaiden suoritusten lisäksi tiimiläisten tulee osata levätä.

Ryhmävalmennus tähtää tiimin optimaaliseen suoriutumiseen pitkällä aikavälillä eli tehokasta työskentelyä ilman äärimmäisiin suorituksiin toistuvasti pingoittautumista.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Ryhmävalmennus on suunniteltu tiimeille ja johtoryhmille, jotka eivät tyydy keskinkertaiseen suoriutumiseen, vaan tavoittelevat huipputuloksia.

Nykyajan työelämässä tiimien energiaa täytyy voida säädellä ja johtaa tehokkaasti huipputulosten saavuttamiseksi. Tehokkaiden suoritusten lisäksi tiimiläisten tulee osata levätä.

Ryhmävalmennus tähtää tiimin optimaaliseen suoriutumiseen pitkällä aikavälillä eli tehokasta työskentelyä ilman äärimmäisiin suorituksiin toistuvasti pingoittautumista.

Usein valmennuksessa käsiteltäviä asioita

Valmennuksessa selkeytetään reflektion kautta valmennettavan ajatuksia selkeämmäksi. Selkeämpien ajatusten avulla sinulla on mahdollisuus keskittyä tavoitteisiin paremmin.

Pureudumme juuri sinun tilanteesi, jotta valmennuksen tavoitteet osataan asettaa oikein.

Yksi keskeinen asia on oppia tunnistamaan mitkä ovat olennaisia asioita valmennettavan työn kannalta tavoitteisiin nähden.

”Hiring a business coach was the best professional decision I’ve ever made.
Everyone needs a coach.”
– Eric Schmidt, CEO of Google (2001-2011)

Valmennusmoduulit

Ryhmävalmennus on rytmitetty neljään moduuliin seuraavasti

 1. Nykytila-analyysi
 2. Valmennuksen käynnistäminen
 3. Tavoitteiden asettaminen:
  • Arkeen liittyviä asioita
  • Johtamisen arkeen liittyviä asioita
  • Vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita
 4. Erilaisten keskutelu ja coachingtyökalujen avulla
  • Personoidut tavoitekyselyt mobiilisti
  • Tiimin jäsenten yksilökeskustelut

Valmennusmoduulit

Ryhmävalmennus on rytmitetty neljään moduuliin seuraavasti

 1. Nykytila-analyysi
 2. Valmennuksen käynnistäminen
 3. Tavoitteiden asettaminen:
  • Arkeen liittyviä asioita
  • Johtamisen arkeen liittyviä asioita
  • Vaikeisiin tilanteisiin liittyviä asioita
 4. Erilaisten keskutelu ja coachingtyökalujen avulla
  • Personoidut tavoitekyselyt mobiilisti
  • Tiimin jäsenten yksilökeskustelut

Mitä asiakkaat ovat sanoneet?

 • Joni on auttanut selkeyttämään yrityksemme työtapoja sekä prosesseja ja auttanut löytämään tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Tästä on ollut suuri apu.

  Teemu Lönnmark
  Yrittäjä

Pysyviä tuloksia

Ilman pysyviä muutoksia ja niistä seuraavia tuloksia valmennuksesta ei ole hyötyä. Siksi valmenusohjelmani on suunniteltu siten, että saat toimivaksi testatun järjestelmän käyttöösi sekä onnistumisen kokemuksia.

Coaching muuttaa ajattelua ja toimintatapoja pykälää paremmaksi. Se auttaa myös selviytymään haastavista tilanteista itsenäisesti.

Ihmiset putoavat aina systeemiensä (rutiinit) tasolle, sanotaan. Kun kehitystä aikaansaava systeemi saadaan valmennuksen avulla selkäytimeen ja tulokset kehittyvät valmentajan poistuttua, on valmentajan työ tehty.

Pysyviä tuloksia

Ilman pysyviä muutoksia ja niistä seuraavia tuloksia valmennuksesta ei ole hyötyä. Siksi valmenusohjelmani on suunniteltu siten, että saat toimivaksi testatun järjestelmän käyttöösi sekä onnistumisen kokemuksia.

Coaching muuttaa ajattelua ja toimintatapoja pykälää paremmaksi. Se auttaa myös selviytymään haastavista tilanteista itsenäisesti.

Ihmiset putoavat aina systeemiensä (rutiinit) tasolle, sanotaan. Kun kehitystä aikaansaava systeemi saadaan valmennuksen avulla selkäytimeen ja tulokset kehittyvät valmentajan poistuttua, on valmentajan työ tehty.

Investointi

Ryhmävalmennuksen hinta riippuu sovitusta toteutuksesta.

Valmennuksen voitte halutessanne ostaa moduuleina tai kokonaisuutena, ja valmennuksen voi maksaa myös kuukausittain.

Kiinnostuitko valmennuksesta?