Nykypäivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Teknologia, alustat ja työtavat kehittyvät jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden tulee jatkuvasti opetella uusia asioita ja taitoja, jotta pysyvät ammattilaisina omalla alallaan.

Koska asiantuntijatyö kehittyy tietyillä aloilla jatkuvasti, on osaajista jatkuvasti myös pulaa. Substanssiosaaminen mahdollistaa työn tekemisen, mutta asiantuntijatyöstäkin on tullut luovaa työtä, jossa pitää usein itse keksiä ratkaisu pulmaan.

Samalla, kun ns. kovan osaamisen merkitys korostuu, nähdään ja koetaan myös työntekijöiden puutteet inhimillisessä osaamisessa. Vuorovaikutustaidot, toisen huomioon ottaminen ja empatiakyky eivät ole ehkä korostuneet rekrytointivaiheessa. Kun tekijöistä on pulaa, osaamisen merkitys kasvaa. Rekrytointivaiheessa yritykset joutuvat pohtimaan, kumpaa onkaan loppujen lopuksi helpompi opettaa: alan asiantuntijuutta vai työelämän ja elämän käytöstapoja.

No, voiko inhimillistä osaamista opettaa? Kyllä voi, FlowLab tarjoaa juuri tähän tarpeeseen coachausta. Onnistuakseen tämä vaatii prosessiin sitoutuneen coachattavan sekä selkeän prosessin ja mittariston.

Vastaa