Työnohjauksen sisältö

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jota toteutetaan yhdessä työnohjaajan kanssa useamman tapaamiskerran aikana. Työnohjaus lähtee aina nykytilan analyysista, jonka pohjalta ohjaus käynnistetään.

Työnohjauksessa määritellään yhdessä tavoitteet, jotka tukevat yhteisön toimintaa ja joihin ohjausta peilataan prosessin eri vaiheissa.

Jokainen työnohjaus on aina oma yksilöllinen, syvällinen oppimis- ja kehittymisprosessi, joka syntyy asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta.

Työnohjauksen tuloksena tiimit ja yksilöt osaavat tehdä parempia päätöksiä, rytmittää työtään paremmin ja keskittymään paremmin oleellisiin tehtäviin.

Työnohjauksen sisältö

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jota toteutetaan yhdessä työnohjaajan kanssa useamman tapaamiskerran aikana. Työnohjaus lähtee aina nykytilan analyysista, jonka pohjalta ohjaus käynnistetään.

Työnohjauksessa määritellään yhdessä tavoitteet, jotka tukevat yhteisön toimintaa ja joihin ohjausta peilataan prosessin eri vaiheissa.

Jokainen työnohjaus on aina oma yksilöllinen, syvällinen oppimis- ja kehittymisprosessi, joka syntyy asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta.

Työnohjauksen tuloksena tiimit ja yksilöt osaavat tehdä parempia päätöksiä, rytmittää työtään paremmin ja keskittymään paremmin oleellisiin tehtäviin.

Kenelle työnohjaus on tarkoitettu?

Työnohjaus on suunniteltu yksilöille, tiimeille ja johtoryhmille, jotka eivät tyydy keskinkertaiseen suoriutumiseen, vaan tavoittelevat huipputuloksia.

Nykyajan työelämässä tiimien energiaa täytyy voida säädellä ja johtaa tehokkaasti huipputulosten saavuttamiseksi. Tehokkaiden suoritusten lisäksi tiimiläisten tulee osata levätä.

Työnohjaus tähtää tiimin optimaaliseen suoriutumiseen pitkällä aikavälillä eli tehokasta työskentelyä ilman äärimmäisiin suorituksiin toistuvasti pingoittautumista.

Usein työnohjauksessa käsiteltäviä asioita

Työnohjauksessa selkeytetään reflektion kautta ohjattavan ajatuksia selkeämmäksi. Selkeämpien ajatuksien avulla  on mahdollisuus keskittyä tavoitteisiin paremmin.

Pureudumme juuri teidän tilanteeseen, jotta ohjauksen tavoitteet osataan asettaa oikein.

Yksi keskeinen asia on oppia tunnistamaan mitkä ovat olennaisia asioita ohjattavan työn kannalta tavoitteisiin nähden. 

Usein työnohjauksessa käsiteltäviä asioita

Työnohjauksessa selkeytetään reflektion kautta ohjattavan ajatuksia selkeämmäksi. Selkeämpien ajatuksien avulla  on mahdollisuus keskittyä tavoitteisiin paremmin.

Pureudumme juuri teidän tilanteeseen, jotta ohjauksen tavoitteet osataan asettaa oikein.

Yksi keskeinen asia on oppia tunnistamaan mitkä ovat olennaisia asioita ohjattavan työn kannalta tavoitteisiin nähden. 

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjauksen on usein todettu vahvistavan työntekijän ammatti-identiteettiä, parantavan työyhteisön toimintaa sekä kehittävän johtajuutta. Se lisää hallinnan tunnetta omassa työssä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen positiivisesti.

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjauksen on usein todettu vahvistavan työntekijän ammatti-identiteettiä, parantavan työyhteisön toimintaa sekä kehittävän johtajuutta. Se lisää hallinnan tunnetta omassa työssä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen positiivisesti.

Mitä asiakkaat ovat sanoneet?

  • Joni coachasi minua reilu puoli vuotta. Sen puolen vuoden aikana opin reflektoimaan ja ajattelemaan paljon syvemmin omasta tekemisestä. Joni auttoi minut parin henkilökohtaisen kriisin yli ja siitä olen erittäin kiitollinen. Voin suositella Jonia jokaiselle, joka miettii coachin hankkimista — Joni pitää sinusta hyvää huolta.

    Jone Korpi

Pysyviä tuloksia

Ilman pysyviä muutoksia ja niistä seuraavia tuloksia työnohjauksesta ei ole hyötyä. Siksi ohjaukseni on suunniteltu siten, että jokainen ohjattava saa toimivaksi testatun järjestelmän sekä onnistumisen kokemuksia.

Ihmiset putoavat aina systeemiensä (rutiinit) tasolle, sanotaan. Kun kehitystä aikaansaava systeemi saadaan teidän ryhmänne selkäytimiin ja tulokset kehittyvät työnohjaajan poistuttua, on työnohjaajan työ tehty.

Pysyviä tuloksia

Ilman pysyviä muutoksia ja niistä seuraavia tuloksia työnohjauksesta ei ole hyötyä. Siksi ohjaukseni on suunniteltu siten, että jokainen ohjattava saa toimivaksi testatun järjestelmän sekä onnistumisen kokemuksia.

Ihmiset putoavat aina systeemiensä (rutiinit) tasolle, sanotaan. Kun kehitystä aikaansaava systeemi saadaan teidän ryhmänne selkäytimiin ja tulokset kehittyvät työnohjaajan poistuttua, on työnohjaajan työ tehty.

Investointi

Työnohjaus on noin 2000€ suuruinen investointi riippuen sovitusta toteutuksesta.

Työnohjauksen voitte halutessanne ostaa moduuleina tai kokonaisuutena ja ohjauksen voi maksaa myös kuukausittain.

Työnohjauksen yhteenveto

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jota toteutetaan yhdessä työnohjaajan kanssa useamman tapaamiskerran aikana. Työnohjauksessa määritellään yhdessä tavoitteet, jotka tukevat yhteisön toimintaa ja joihin ohjausta peilataan prosessin eri vaiheissa.  Jokainen työnohjaus on aina oma yksilöllinen, syvällinen oppimis- ja kehittymisprosessi, joka syntyy asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta.

Työnohjaus kestää noin vuoden ja ohjauskertoja on kolmen, neljän viikon välein. Ohjauksissa keskustellaan ja jäsennetään asioita muun muassa erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. 

Työnohjauksen on usein todettu vahvistavan työntekijän ammatti-identiteettiä, parantavan työyhteisön toimintaa sekä kehittävän johtajuutta. Se lisää hallinnan tunnetta omassa työssä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen positiivisesti.

Kiinnostuitko työnohjauksesta?